Hài tết 2016 : Công Sinh Không Bằng Công Dưỡng

-

Hồng Vân

1.836 lượt xem
Like Kênh Hài Tết trên Facebook để được cười nhiều hơn

Tiểu phẩm : Công Sinh Không Bằng Công Dưỡng

Diễn Viên : Hồng Vân - Hoàng Sơn - Lan Phương.

Trịch đoạn trong Gala Cười năm 2016