Họ Lý Tên Thông

-

Trung Hiếu

10.003 lượt xem
Like Kênh Hài Tết trên Facebook để được cười nhiều hơn

Hài tết : Họ Lý Tên Thông 

Đạo diễn : Phạm Đông Hồng

Diễn viên: Trung Hiếu - Thành Trung - Quỳnh Cool - Tiến Đạt - Quốc Chiêm...