Hài Công Lý: Đóng dấu

-

Công Lý

2.617 lượt xem
Like Kênh Hài Tết trên Facebook để được cười nhiều hơn

Tiểu phẩm hài: Đóng dấu

Diễn viên : Công Lý - Phạm Bằng

Tiểu phẩm hài trong seri hài Gala cười 2004

Gala Cười 2017 Full HD

Gala Cười 2017 Full HD

Video Hài Tết

Táo Quân 2017

Táo Quân 2017

Táo Quân

Xuân phát tài 2 Full HD

Xuân phát tài 2 Full HD

Xuân Phát Tài

Kén Rể Ngu

Kén Rể Ngu

Công Lý

Tức Nhau Tiếng Gáy

Tức Nhau Tiếng Gáy

Quang Thắng

Hương Đồng

Hương Đồng

Công Lý

Chuyện Nhà Quan

Chuyện Nhà Quan

Công Lý